Obchodní podmínky

Kupující (zákazník) akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím (společnost Anop s.r.o.).

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není stanoveno jinak.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

1.     Předmět Obchodních podmínek

• Předmětem Obchodních podmínek je zboží nabízené na adrese eshop.anop.cz.
• Kupující si zboží objednává za níže uvedených podmínek
• Upozorňujeme, že obrázky zboží jsou pouze ilustrativní.

2.    Objednávka zboží

Objednávku je vždy nutno zaslat elektronicky.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

 K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

3.    Cena

• Cena je uvedena v nabídce eshop.anop.cz u každé položky. 
• V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na doručení.

4.    Zasílání zboží

• V současnosti využíváme přepravu prostřednictvím následujících organizací: Zásilkovny (doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice), České pošty (doručení do 2 až 5 pracovních dnů ode dne expedice), PPL – kurýr (doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice), Slovenské pošty (doručení do 5 pracovních dnů ode dne expedice).

• Kupující má možnost zvolit následující způsoby úhrady: PayPal, bankovní převod, dobírka.

• Aktuální ceny za dopravu a zvolený způsob platby  jsou uveřejněny na adrese eshop.anop.cz. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen za přepravu i způsob úhrady.

5.    Odstoupení od smlouvy

• V souladu se zákonem č. 89/2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena.

• Odešlete dopis (na adresu centrálního skladu) nebo email (na anop@anop.cz) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu).Datum a podpis.

• Zboží,které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení od smlouvy zpět na adresu centrálního skladu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené (nesmí mít poškozené etikety), musí být kompletní a s originálem dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (zboží na dobírku nebudeme přebírat), doporučujeme zboží pojistit.

• Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.

• Storno objednávky ze strany prodávajícího:

V případě, že nastane situace, že zboží je momentálně vyprodáno, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě o náhradním termínu dodávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit objednávku.

6.     Dodací a platební podmínky

• V současnosti dodáváme veškeré zboží nabízené na adrese eshop.anop.cz.

• Standardní doba expedice (rozuměno předání zboží k přepravě) je pět pracovních dnů od obdržení objednávky.

• Konkrétní dodací podmínky lze dohodnout e-mailem na adrese anop@anop.cz.

7.     Reklamace

• Veškeré nabízené zboží dodáváme v originálním balení a expedici zboží věnujeme mimořádnou péči. V případě, že byste však obdrželi zboží poškozené, v neodpovídající kvalitě nebo množství, řiďte se prosím následujícími pokyny:
• Obdržíte-li zásilku v Zásilkovně nebo na poště v poškozeném obalu -  zásilku nepřebírejte a informujte nás o této skutečnosti a to nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení zásilky. Doporučujeme při podezření, že je zboží poškozeno přepravou, rozbalit zboží pro kontrolu přímo na poště.
• Zjistíte, že zboží není v pořádku až po rozbalení zásilky - informujte nás o této skutečnosti e-mailem na adrese 
eshop.anop.cz a to nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení zásilky.

• Upozorňujeme, že reklamaci nebude možné vyřídit kladně, pokud pošlete zpět jen část zboží z reklamované zásilky nebo nezašlete zboží v originálním obalu.


Anop s.r.o.

Poličná 216

757 01, Poličná

IČO: 24705071, DIČ: CZ24705071

Jsme plátci DPH

Centrální sklad:

Poličná 216

757 01 Poličná